รูปแบบของความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์

ความผิดปกติของการตั้งครรภ์ความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบของความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์อาจนำไปสู่ภาวะสุขภาพจิตที่ไม่พึงประสงค์ในเด็ก คู่แม่ลูกพบความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของการตั้งครรภ์ความดันโลหิตสูง รวมทั้งความดันโลหิตสูงเรื้อรังขณะตั้งครรภ์และความผิดปกติเป็นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ที่พบบ่อย

ซึ่งมักเกิดจากความดันโลหิตสูงและโปรตีนในปัสสาวะซึ่งบ่งบอกถึงความเสียหายต่ออวัยวะอื่น ๆ รวมถึงตับและไต Eclampsia เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของภาวะครรภ์เป็นพิษที่ความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์ส่งผลให้เกิดอาการชัก preeclampsia ของมารดาและความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงของโรคทางจิตในวัยเด็กใด ๆ และการพัฒนาทางด้านจิตใจและความผิดปกติของพฤติกรรมและอารมณ์ในลูกหลาน